برنامۀ هفتگیِ کانون فرهنگی نور

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

مجازی در خدمتیم
برای برنامۀ هفتگیِ کانون فرهنگی نور،
با قسمت‌هایی مخصوص کودکان و بزرگ‌سالان

پنجشنبه 25 جون 2020/ 5 تیر 1399

برنامه و ساعت‌های تقریبی آن:
برنامه کودکان: 20:55
اذان:21:14
برنامه‌های محتوایی: 21:20
سخنرانی: 21:30
با موضوعیت "لُباب اسلام"، حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نیا
همنوایی دعای کمیل: 21:57
پایان:22:25

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از اینجا وارد شوید:

Live.noorcenter.com

 


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

 

پیوستن به خبرنامه