برنامۀ هفتگیِ کانون فرهنگی نور

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

مجازی در خدمتیم
برنامه هفتگی کانون فرهنگی نور

با سخنرانی تعاملی حجت الاسلام ادیب در کانون توحید کانادا (تورنتو) در خدمتتان هستیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه ۸ آوریل ۲۰۲١ از ساعت ٢٠:١٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامه کودکان ٢٠:١٠
دعای کمیل ٢٠:٣۵
سخنرانی تعاملی حجت‌الاسلام ادیب در کانون توحید کانادا (تورنتو)، پیرامون "حکمتهای نهج‌البلاغه" ٠٠ :٢١

حضور از بستر برنامه زوم در بخش تعاملی
(از ساعت ۲١):
https://cutt.ly/NoorPartner

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

پیوستن به خبرنامه