برنامۀ هفتگیِ کانون فرهنگی نور

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب

پیوند شرکت در برنامه تعاملی

به نام خدا

مجازی در خدمتیم
برنامه هفتگی کانون نور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ از ساعت ۱۹:۳۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامه کودکان ۱۹:۳۰
قرائت قرآن ۲۰:۰۰
دعای کمیل ۲۰:۰۹
سخنرانی تعاملی سرکار خانم البرزی، مدرس و پژوهشگر قرآن، در برنامه زوم پیرامون "ابتلائات و امتحانات بشری" و ادامه بحث هفته پیش ۲۰:۳۵


حضور از طریق زوم در بخش تعاملی (از ساعت ۲۰:۳۵):

http://interactive.noorcenter.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


برنامه را در یوتیوب ما زنده ببینید:
Live.noorcenter.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با تشکر
کانون فرهنگی نور

 

پیوند پخش زنده برنامه در یوتیوب - پیوند شرکت در برنامه تعاملی

Weekly Program
 
 

پیوستن به خبرنامه