ملاک حلال بودن مورد استفاده

بنام خدا

حصول اطمینان از رعایت دستورات ذبح اسلامی بر عهده یکایک افراد می باشد. در این خصوص نامبردگان می بایستی با مراجعه به رساله عملیه مرجع تقلید خویش، از فتوای نامبرده در این خصوص اطلاع حاصل نماید.

ملاک مورد استفاده در این وب سایت برای اطمینان ازحلال بودن گوشت، تطبیق آداب و شرایط ذبح حیوان حلال گوشت با فتاوای مشهور مراجع تقلید شیعه می باشد. این آداب وشرایط مشهور به شرح ذیل می باشد:

  1. مرد یا زنی که حيوان را سر مى برد، بايد مسلمان بوده و با اهل بيت پيامبر (ص) اظهار دشمنى نكند.
  2. آلت سر بریدن از جنس آهن یا استيل باشد.
  3. در هنگام سر بريدن، صورت، دست، پا و شكم حيوان رو به قبله باشد.
  4. در هنگام ذبح، نام خدا - حداقل بِسم اللّه - گفته شود.
  5. چهار رگ بزرگ گردن حیوان را از پايين برآمدگى زير گلو به طور كامل و پشت سرهم ببرند. شکافتن آنها كافى نمی باشد.
  6. حيوان بعد از سر بريدن، حركتى هرچند جزئی بنماید.

پیوستن به خبرنامه