فروشگاه محصولات گوشتی (Halal Store)

تذکر مهم: فهرست ذیل بیانگر اسامی کلیه مشاغل حلال در شهر مونترال نبوده و تنها مشاغلی را شامل می شود که اطلاعات مورد نیاز در مورد منابع تأمین فرآورده های گوشتی آنان در اختیار کانون قرارگرفته و پس از بررسی، اطمینان کافی از درستی روش ذبح منابع مذکور (براساس فتوای رایج مراجع تقلید شیعه) حاصل گردیده باشد. به منظور معرفی سایر مشاغل حلال و تکمیل فهرست، کلیه افراد و صاحبان مشاغل می توانند با کانون تماس حاصل نمایند.

Montreal Area

NamePhoneAddress
Boucherie Abu Elias 514-747-7754 733, boul de la cote-Vertu, Saint-Laurent, QC, H4L1Y3
Boucherie Alkanater 514-955-8130 3301, rue Fleury E, Montréal-Nord, QC H1H 2R6
Boucherie Et Grillade Farhat Inc 514-738-4045 5595, ch de la cote-des-Neiges, Montréal, QC, H3T1Y8
Boucherie Et Grillade Farhat Inc 514-738-4045 5595, ch de la cote-des-Neiges, Montréal, QC H3T 1Y8
Boucherie Nile Eng 514-271-9130 376, av Beaumont, Montréal, QC, H3N1T4
Boucherie Sabra 514-727-0936 3930, rue Jean-Talon E, Montréal, QC H2A 1Y8
Boucherie Sabra 5 Etoiles 514-329-0101 2432, Rue Fleury E, Montréal, QC H2B 1L2
Charcuterie Cèdre 450-743-5322 10500 Rte Marie Victorin, SOREL, QC J3P 5N3
Fruiterie Forcier 514-389-3804 435, rue Jarry E, Montréal, QC H2P 1V2
Marche Ferdous 514-664-5544 1451 Ste-Catherine O Montreal, H3G 1S6
Marché Al Amana Inc 514-488-8383 6260, rue Sherbrooke O, Montréal, QC, H4B1M2
Marche Al Mizan 514-938-4142 1695, boul de Maisonneuve O, Montréal, QC, H3H1J6
Marche Al Mizan 514-938-4142 1695, boul de Maisonneuve O, Montréal, QC, H3H1J6
Marche Alfadel 514-324-1441 3526 Fleury Est
Marché Ana 514-323-5115 4755, boul Robert, Saint-Léonard, QC H1R 3E6
Marché KohiNoor 450-676-9550 2550, boul Lapinière, Brossard, QC J4Z 2M2
Marche Michelet Halal 514-886-2811 6450, rue Beaubien E, Montréal, QC, H1M1A9
Marché New Desi Mandi 514-495-2111 815, rue Jarry O, Montréal, QC H3N 1G7
Marché Sadek 514-934-5445 2238, rue Guy, Montréal, QC, H3H2M2
Marché Vital 514-852-4040 6067, boul Henri-Bourassa E, Montréal-Nord, QC H1G 2V2
Miracle 110(Amien) 514-852-0269 4157, rue d'Amiens, Montréal-Nord, QC H1H 2G3
Pita Marjan 450-753-2004 1075, boul Firestone, Joliette, QC J6E 6X6
Pita Marjan Extra 450-752-2958 1200 Boul. Fireston
Super Marché Farima 514-596-2888 2743, rue Ontario E, Montréal, QC H2K 1X2
Supermarché Noor Inc 514-932-2099 1905, rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC, H3H1M3
Supermarché SAS 514-955-0786 10800, boul Saint-Vital, Montréal-Nord, QC H1H 4T4
Viandes Corona Inc 514-858-9282 2910, rue Fleury E, Montréal, QC H2B 1M4
Viandes En Gros Métropolitaine 514-729-8486 7922, 19E av, Montréal, QC H1Z3S3
Zouhair Salame 514-955-9995 4741, boul Robert, Saint-Léonard, QC H1R 3E6

Other Cities

                                     
NamePhoneAddress
Fanor Mini Mart902-453-44532985 Oxford St, Halifax, NS B3L 2W3
House Of Halal Groceries902-455-632814 Titus St, Halifax, NS B3N 2Y9
Mega Vision Mangement LTD902-564-5138610 Victoria Rd, Sydney, NS B1N 1H7
Marché Label Terre418-683-8181385 Rue Soumande, Québec, QC

پیوستن به خبرنامه