سری از عشق

ادعيه ي ماه مبارك رمضان از حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي(ص) صادر شده است. و منبع آن كتب زادالمعاد و بلدالامين مي باشد. علامه مجلسي در زادالمعاد صفحه ي 214 مي نويسد:«از ابن عباس روايت شده كه رسول گرامي اسلام (ص) براي هر روز مبارك رمضان دعاي مخصوصي با فضيلت و پاداش فراوان ذكر كرده اند.» بر اين دعاها شرح هايي نوشته شده است.
آنچه در این قسمت می خوانید چکیده ای است از شرح ادعیه روزهای ماه مبارک رمضان که توسط عارف توحیدی سیدعلی نجفی(ره) در سال 1409هـ .ق ایراد گردیده است و در کتابی با نام «سرّی از عشق» گرآوردی شده است.

عنوان
شرح دعای روز پنجم
شرح دعای روز بیست و یکم
شرح دعای روز بیستم
شرح دعای روز بیست و هشتم
شرح دعای روز بیست و هفتم
شرح دعای روز بیست و ششم
شرح دعای روز بیست و پنجم
شرح دعای روز بیست و چهارم
شرح دعای روز بیست و سوم
شرح دعای روز بیست و دوم
شرح دعای روز نوزدهم
شرح دعای روز هجدهم
شرح دعای روز هفدهم
شرح دعای روز شانزدهم
شرح دعای روز پانزدهم
شرح دعای روز چهاردهم
شرح دعای روز سیزدهم
شرح دعای روز دوازدهم
شرح دعای روز یازدهم
شرح دعای روز دهم
شرح دعای روز نهم
شرح دعای روز هشتم
شرح دعای روز هفتم
شرح دعای روز ششم
شرح دعای روز چهارم
شرح دعای روز سوم
شرح دعای روز دوم

پیوستن به خبرنامه